Psykosyntes


Inspiration, yoga, meditation, terapi, coaching & föreläsningarVad är psykosyntes?

Psykosyntes är en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Den är en praktisk psykologi med ett själsligt perspektiv. Grundsynen är att vi är unika varelser med vilja att verka och uttrycka vårt unika jag. Den har som mål att utveckla vår självkännedom, vår vilja och kärlek och det meningsfulla i liv och arbete. Den syftar till att skapa en harmonisk personlighet och till frigörande av vår kreativitet.


Psykosyntes stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. Psykosyntesen kallas också ”The art of relationship”. Alla metoder och redskap siktar till att träna tydlig kommunikation och skapa äkta relationer till sig själv och andra.


Psykosyntes omfattar hela människan: kropp, känsla, intellekt och själ. Det är ett vetenskapligt koncept, neutralt gentemot olika religiösa och politiska samfund och rörelser.


Psykosyntesen grundlades i början av 1900-talet av den italienske läkaren Roberto Assagioli som föddes i Venedig 1888.   Psykosyntes